Kategorie:
Die Fahrerlaubnisklassen nach EU-Recht in Deutschland
Direkterwerb
                         
  AM   A1   A2   A   L   T  
                         
            B            
                         
  C1   C   B96   BE   D1   D  
                         
  C1E   CE           D1E   DE  
                         
Indirekter Erwerb

Ausbildungen der folgenden Klassen bieten wir euch in unserer Fahrschule an:

  • AM   / Roller
  • A1   / Krafträder bis 125cm³
  • A2   / Krafträder bis 35kW
  • A     / Krafträder mit mehr als 50cm³
  • B     / PKW  
  • B17 / Begleitendes Fahren 
  • B96 / Anhängerschulung
  • BE   / Anhänger